Πολιτική Επικοινωνία

Η απήχηση και η τελική επιτυχία σε εθνικές, αυτοδιοικητικές, επαγγελματικές, ή άλλες εκλογικές διαδικασίες, δεν είναι κάτι το οποίο κρίνεται μόνο κατά τις προεκλογικές περιόδους. Αντιθέτως, στο μεγαλύτερο ποσοστό, η προοπτική της όποιας επιτυχίας, διαμορφώνεται από ένα μεγάλο χρονικό διάστημα δραστηριότητας σε ανύποπτο χρόνο.

Απαιτείται καλή γνώση και εν συνεχεία εμπλουτισμός (αλλά χωρίς αλλοτρίωση) του προφίλ του ενδιαφερόμενου προσώπου, σωστή στοχοθεσία, εκπαίδευση των συνεργατών του, σωστή οργάνωση και οικοδόμηση των σχέσεων με τα media, διαμόρφωση μιας στρατηγικής που να αναδεικνύει κατά περίπτωση πλεονεκτήματα και προτάσεις, να προλαμβάνει κρίσεις ή να διαχειρίζεται αποτελεσματικά τον αντίκτυπό τους, να δημιουργεί ευκαιρίες ενίσχυσης της αναγνωρισιμότητας, της δημοφιλίας και της δημιουργίας σχέσεων εμπιστοσύνης μεγάλης διάρκειας, με άτομα και σύνολα.

Καλέστε μας, γνωρίστε μας και εμπιστευθείτε την εμπειρία μας:

  • Στον σχεδιασμό και στην οργάνωση της εκστρατείας σας.
  • Στην οργάνωση και ροή γραφείου τύπου.
  • Στην προετοιμασία ομιλιών, χαιρετισμών, άρθρων, κλπ.
  • Στο media management συμπεριλαμβανομένου του media training.
  • Στην προετοιμασία και παραγωγή πολιτικών μηνυμάτων.
  • Στην υποστήριξη εκδηλώσεων και εξωτερικών  δραστηριοτήτων.
  • Στο σχεδιασμό και στη διαχείριση της καθημερινής παρουσίας στα social media, τόσο από πλευράς παραγωγής περιεχομένου, όσο και από πλευράς διάχυσης.