Διοργάνωση Εκδηλώσεων

Από την απλή διοργάνωση ενός ενδοεταιρικού event σύσφιξης των σχέσεων των συνεργατών σας, ως την διοργάνωση ενός event για την ενίσχυση του branding σας σε ένα ευρύτερο κοινωνικό σύνολο.

Από την διοργάνωση μιας απλής συνέντευξης τύπου, ως την διοργάνωση και υποστήριξη ενός πολυήμερου συνεδρίου.

Ελάτε στην Excellent Choices και μαζί θα διαμορφώσουμε τις λεπτομέρειες που ταιριάζουν στο προφίλ σας και στο προφίλ του target group στο οποίο απευθύνεστε: από την επιλογή του χώρου και το έκτακτο προσωπικό που θα απαιτηθεί για το event, ως τις ανάγκες δημοσιότητας πριν και μετά την εκδήλωση, ή τις αναγκαίες τεχνολογικές δυνατότητες και το έντυπο συνοδευτικό υλικό που θα πρέπει να τη συνοδεύει.