Διαχείριση Κρίσεων

Τι είδους «κρίσεις» μπορεί να προκύψουν κατά τη διάρκεια της δραστηριότητάς σας;

Ποια μορφή μπορεί να έχει η αρνητική δημοσιότητα που μπορεί να προκύψει από εσωτερικά σφάλματα ή ακόμα και να υποκινηθεί από ανταγωνιστές;

Ποια προληπτική μέριμνα μπορούμε να λάβουμε κατά περίπτωση;

Πως θα αντιδράσουμε σε ενδεχόμενη απρόβλεπτη κρίση;

Πως θα αντιμετωπίσουμε την ενδεχόμενη πίεση Μέσων Ενημέρωσης;

Ποιος θα είναι το «πρόσωπο» που θα σας εκπροσωπήσει στο κοινό, σε μια κρίση;

Αυτά και πολλά άλλα ερωτήματα, θα απαντηθούν εγκαίρως και αποτελεσματικά στην πράξη, αν επιλέξετε την Excellent Choices ως συνεργάτη σας.