Εταιρική Επικοινωνία

Η δημιουργία σχέσεων εμπιστοσύνης μιας εταιρείας, χτίζεται σε τέσσερις ομόκεντρους κύκλους επικοινωνίας: α)  Με το ίδιο το προσωπικό της, β) με προμηθευτές και λοιπούς εξωτερικούς συνεργάτες, φυσικά ή νομικά πρόσωπα,  γ) με την τοπική κοινωνία στην οποία δραστηριοποιείται, δ) με το κοινό (επιχειρηματικό ή καταναλωτικό) στο οποίο απευθύνεται.

Επιπλέον για νέες επιχειρήσεις κάθε είδους και επειδή η αρχή είναι το ήμισυ το παντός, κάντε την έξυπνη κίνηση και απευθυνθείτε στην Excellent Choices  από τα πρώτα βήματά σας, για να διαμορφώσουμε μαζί το Στρατηγικό-Επικοινωνιακό Concept της Εταιρικής Ταυτότητας και των προϊόντων ή υπηρεσιών, που θα παρέχετε.

Καλέστε μας και αξιοποιείστε την εμπειρία την δική μας και επιλεγμένων συνεργατών μας:

  • Σε τεχνικές οικοδόμησης ενδοεταιρικών και διαπροσωπικών σχέσεων που θα αυξήσουν την παραγωγικότητα και την αποτελεσματικότητα της ομάδας σας.
  • Στο σχεδιασμό και στην υλοποίηση σχεδίων προαγωγής αγαστών και αποδοτικών σχέσεων με την τοπική κοινωνία, με έναν συνδυασμό τεχνικών στα πεδία των δημοσίων σχέσεων, της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης και της διαφημιστικής προβολής.
  • Στην πρόληψη και διαχείριση κρίσεων που λαμβάνουν διαστάσεις δημοσιότητας και μπορούν να πλήξουν το prestigeκαι την απήχηση των υπηρεσιών ή προϊόντων της επιχείρησής σας.
  • Στην οικοδόμηση ενός MediaPlan που θα μεγιστοποιήσει την διάχυση του μηνύματός σας, αξιοποιώντας και σύγχρονες τεχνικές στα social media.
  • Στην οργάνωση και λειτουργία ενός γραφείο τύπου, αν και εφόσον απαιτείται.
  • Στην επιλογή και υλοποίηση δράσεων επιμόρφωσης του προσωπικού σας.